من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی ملکه اصفهان | من و شهر
۰ ۴۶۲۷

سالن بدنسازی ملکه

باشگاه بدنسازی ملکه اصفهانباشگاه بدنسازی ملکه اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی ملکه

۰۳۱ ۳۲۷۳ ۲۳۶۳
اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو ، روبروی خیابان منوچهری ، جنب بانک پارسیان ، باشگاه بدنسازی ملکه
http://manoshahr.ir/malakeh
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی ملکه

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی ملکه

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی ملکه

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی ملکه

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی ملکه

تجهیزات