من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی خاتون اصفهان( اختصاصی بانوان) | من و شهر
۰ ۱۰۷۷۰

سالن بدنسازی خاتون( اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی خاتون اصفهانباشگاه بدنسازی خاتون اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه پیلاتس بانوان(عصر)

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن بانوان(زوج)

۹۹ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان(صبح)

۹۸ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان(عصر)

۷۳ خرید
پرداخت تنها ۱۷۸۵۰۰ تومان بجای ۲۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۱۰,۰۰۰ ت ۱۷۸,۵۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۱۱۹۰۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۴۰,۰۰۰ ت ۱۱۹,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۹۷ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۳ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۲۲۹ خرید
پرداخت تنها ۱۳۱۷۵۰ تومان بجای ۱۵۵۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۱۵۵,۰۰۰ ت ۱۳۱,۷۵۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۳۳ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۷ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه پیلاتس بانوان(صبح)

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۸۹۲۵۰ تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱۰۵,۰۰۰ ت ۸۹,۲۵۰ ت

۱۲ جلسه ایروبیک بانوان

۱۲۹ خرید
پرداخت تنها ۱۰۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۲,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش سویینگ یوگا
12%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۰۸,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۲ روز + ۲۰:۲۷:۸
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی آقایان(صبح)
20%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۰:۲۷:۸
۱۸۰
16 جلسه بدنسازی آقایان(صبح)
20%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۰۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۰:۲۷:۸
۱۵۰
24 جلسه بدنسازی آقایان(صبح)
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۰:۲۷:۸
۱۴۰
تناسب اندام و عضله سازی آقایان
12%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۹۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۰:۲۷:۸
۱۲۰
12 جلسه ایروبیک شاد بانوان
12%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۸,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۰:۲۷:۸
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی خاتون

۰۳۱ ۳۲۲۶۰۸۷۰
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان میرزا نصیر ، نبش میدان اول، باشگاه بدنسازی خاتون

خدمات و امکانات سالن بدنسازی خاتون

مشخصات عمومی
خدمات
امکانات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی خاتون

منوی پیشنهادی
توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی خاتون (یوگا، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت سالن بدنسازی خاتون

تجهیزاتبتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی آقایان و بانوان
12%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۹۳,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۱۹:۲۷:۸
۱۸۰
%۲2 تخفیف آموزش MMA-UFC
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۰:۲۷:۸
۲۰۰
تناسب اندام و عضله سازی آقایان
12%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۹۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۳ روز + ۲۰:۲۷:۸
۱۲۰
%20 تخفیف پیلاتس
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۱۹:۲۷:۸
۱۰۰