من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی خاتون اصفهان( اختصاصی بانوان) | من و شهر
۰ ۱۱۰۸۴

سالن بدنسازی خاتون( اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی خاتون اصفهانباشگاه بدنسازی خاتون اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه پیلاتس بانوان(عصر)

۱۳۵ خرید
پرداخت تنها ۹۳۵۰۰ تومان بجای ۱۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۵ عدد
۱۱۰,۰۰۰ ت ۹۳,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن بانوان(زوج)

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۹ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان(صبح)

۱۱۲ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۸ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان(عصر)

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۸۵۰۰ تومان بجای ۲۱۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۹ عدد
۲۱۰,۰۰۰ ت ۱۷۸,۵۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۰۰ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۰ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۹ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(عصر)

۲۶۱ خرید
پرداخت تنها ۱۴۸۷۵۰ تومان بجای ۱۷۵۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۷۵,۰۰۰ ت ۱۴۸,۷۵۰ ت

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان(صبح)

۱۸۱ خرید
پرداخت تنها ۱۱۰۵۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش سماع
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۷۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۱۷۰
12 جلسه فت برن
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۱۶۰

اطلاعات تماس سالن بدنسازی خاتون

۰۳۱ ۳۲۲۶۰۸۷۰
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان میرزا نصیر ، نبش میدان اول، باشگاه بدنسازی خاتون

خدمات و امکانات سالن بدنسازی خاتون

مشخصات عمومی
خدمات
امکانات
تأسیسات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی خاتون

منوی پیشنهادی
توضیحات:
لطفا جهت اطلاع ار تعرفه های ورزش های دیگر باشگاه بدنسازی خاتون (یوگا، ایروبیک، پیلاتس و ...) با باشگاه تماس حاصل فرمایید.

لیست قیمت سالن بدنسازی خاتون

تجهیزاتبتاهای جدید

12 جلسه TRX بانوان
12%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۹۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۱۲۰
12 جلسه پیلاتس بانوان(عصر)
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۱۲:۳۵:۳۶
۱۵۰