من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی خاتون اصفهان | من و شهر
۰ ۹۳۹۵

سالن بدنسازی خاتون

باشگاه بدنسازی خاتون اصفهانباشگاه بدنسازی خاتون اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی خاتون

۰۳۱ ۳۲۲۷ ۹۶۳۶
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان عسگریه ، خیابان دشتستان جنوبی ، باشگاه بدنسازی خاتون
http://manoshahr.ir/khatoon
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی خاتون

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی خاتون

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی خاتون

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی خاتون

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی خاتون

تجهیزات