من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی سلطان ۱۳۳ اصفهان | من و شهر
۰ ۲۲۴۰

سالن بدنسازی سلطان ۱۳۳

باشگاه بدنسازی سلطان 133 اصفهانباشگاه بدنسازی سلطان 133 اصفهانباشگاه بدنسازی سلطان 133 اصفهانباشگاه بدنسازی سلطان 133 اصفهانباشگاه بدنسازی سلطان 133 اصفهانباشگاه بدنسازی سلطان 133 اصفهانباشگاه بدنسازی سلطان 133 اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی سلطان ۱۳۳

۰۳۱ ۳۵۶۶ ۳۶۸۳
اصفهان ، خیابان ۲۴ متری اول ، طبقه زیرین قرض الحسنه انصار المهدی ، باشگاه بدنسازی سلطان ۱۳۳
http://manoshahr.ir/soltan-۱۳۳
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی سلطان ۱۳۳

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی سلطان ۱۳۳

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی سلطان ۱۳۳

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی سلطان ۱۳۳

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی سلطان ۱۳۳

تجهیزات