من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی همای رحمت اصفهان | من و شهر
۰ ۴۳۸۸

سالن بدنسازی همای رحمت

باشگاه بدنسازی همای رحمت اصفهان باشگاه بدنسازی همای رحمت اصفهان باشگاه بدنسازی همای رحمت اصفهان باشگاه بدنسازی همای رحمت اصفهان

بتاهای جدید

تی آر ایکس در باشگاه ماه بانو
15%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۱۰,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
تی آر ایکس در باشگاه ماه بانو
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
بادی بامپ در باشگاه ماه بانو
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۴۵:۱۶
۰
بادی بامپ در باشگاه ماه بانو
15%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
ایروبیک در باشگاه ماه بانو
15%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۹۳,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
ایروبیک در باشگاه ماه بانو
15%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۶,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
اشتراک 20 جلسه ای استخر پزشکان مشتاق
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۴۵:۱۶
۷۷
بلیط استخر پزشکان مشتاق
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۴۵:۱۶
۷۰
ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
ماساژ درمانی پک 10 جلسه ای
35%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
ماساژ درمانی
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
ماساژ لاغری
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۱ روز + ۷:۴۵:۱۶
۷۵
بلیط استخر کوثر ملک شهر
45%
۱۸,۰۰۰ ت
۹,۹۰۰ ت
۳ ماه و ۹۱ روز + ۷:۴۵:۱۶
۱۰۰
باشگاه بدنسازی تن پویان بانوان
25%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۱ روز + ۷:۴۵:۱۶
۵۵

اطلاعات تماس سالن بدنسازی همای رحمت

۰۳۱ ۳۲۷۲ ۳۸۲۸
اصفهان خیابان گلزار ، نبش سرچشمه ، طبقه فوقانی استخر ولیعصر ، سالن بدنسازی همای رحمت
http://manoshahr.ir/homa-ye-rahmat
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی همای رحمت

Icon
مشخصات عمومی
Icon
تأسیسات
Icon
امکانات
Icon
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی همای رحمت

Icon
منوی پیشنهادی


تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی همای رحمت

Icon
منوی پیشنهادی


تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی همای رحمت

Icon
منوی پیشنهادی


لیست قیمت سالن بدنسازی همای رحمت

Icon
تجهیزات