من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی باربد اصفهان | من و شهر
۰ ۶۴۶۹

سالن بدنسازی باربد

باشگاه بدنسازی باربد اصفهانباشگاه بدنسازی باربد اصفهانباشگاه بدنسازی باربد اصفهانباشگاه بدنسازی باربد اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی باربد

۰۳۱ ۳۲۶۶ ۵۹۱۳
اصفهان ، خیابان شریف واقفی ، نرسیده به چهارراه نقاشی ، روبروی امامزاده ، باشگاه بدنسازی باربد
http://manoshahr.ir/barbod
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی باربد

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی باربد

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی باربد

منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی باربد

منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی باربد

تجهیزات