من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی باربد اصفهان | من و شهر
۰ ۶۵۸۵

سالن بدنسازی باربد

باشگاه بدنسازی باربد اصفهانباشگاه بدنسازی باربد اصفهانباشگاه بدنسازی باربد اصفهانباشگاه بدنسازی باربد اصفهان

بتاهای جدید

%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲:۲۶:۳۷
۱۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
25%
۹۰,۰۰۰ ت
۶۷,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۰ روز + ۲:۲۶:۳۷
۱۰۰
بلیط استخر پزشکان مشتاق
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۲:۲۶:۳۷
۷۰
ماساژ با سنگ
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۲:۲۶:۳۷
۵۵
ماساژ درمانی پک 10 جلسه ای
35%
۵۰۰,۰۰۰ ت
۳۲۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۲:۲۶:۳۷
۵۵
ماساژ درمانی
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۲:۲۶:۳۷
۵۵
ماساژ لاغری پک 10 جلسه ای
35%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۲۹۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۲:۲۶:۳۷
۵۵
ماساژ لاغری
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۷۵ روز + ۲:۲۶:۳۷
۵۵
باشگاه بدنسازی تن پویان
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۱ روز + ۲:۲۶:۳۷
۷۵

اطلاعات تماس سالن بدنسازی باربد

۰۳۱ ۳۲۶۶ ۵۹۱۳
اصفهان ، خیابان شریف واقفی ، نرسیده به چهارراه نقاشی ، روبروی امامزاده ، باشگاه بدنسازی باربد
http://manoshahr.ir/barbod
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی باربد

Icon
مشخصات عمومی
Icon
تأسیسات
Icon
امکانات
Icon
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی باربد

Icon
منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی باربد

Icon
منوی پیشنهادی
تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی باربد

Icon
منوی پیشنهادی
لیست قیمت سالن بدنسازی باربد

Icon
تجهیزات