من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی کوشش - شعبه اشراق شمالی - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۰۸

سالن بدنسازی کوشش | شعبه اشراق شمالی

باشگاه بدنسازی کوشش اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی کوشش | شعبه اشراق شمالی

۰۳۱ ۹۵۰۲ ۰۸۴۴
اصفهان، خیابان اشراق شمالی ، روبروی بازار بزرگ اشراق ، کوچه ۲ ، باشگاه بدنسازی کوشش
http://manoshahr.ir/kooshesh-۲
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی کوشش | شعبه اشراق شمالی

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی کوشش | شعبه اشراق شمالی

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی کوشش | شعبه اشراق شمالی

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی کوشش | شعبه اشراق شمالی

تجهیزات