من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی تن پویان - شعبه فلاطوری - اصفهان | من و شهر
۰ ۴۳۱۳

سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری باشگاه بدنسازی تن پویان اصفهان، شعبه فلاطوری

اطلاعات تماس سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

۰۳۱ ۳۴۵۹ ۸۵۸۹
اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان استاد فلاطوری ، نبش چهارراه آل محمد(ص) ، باشگاه تن پویان
www.tanpooyan.com
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

مشخصات عمومی
تأسیسات
امکانات
خدمات

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

منوی پیشنهادیتعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

منوی پیشنهادیلیست قیمت سالن بدنسازی تن پویان | شعبه فلاطوری

شعبات
تجهیزات