من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن بدنسازی > باشگاه بدنسازی استایل | من و شهر
۰ ۸۶۹

باشگاه بدنسازی استایل

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

۱۲ جلسه بدنسازی بانوان

۱۸۱ خرید
پرداخت تنها ۱۰۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۲,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی بانوان

۱۳۶ خرید
پرداخت تنها ۱۱۹۰۰۰ تومان بجای ۱۴۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۴ عدد
۱۴۰,۰۰۰ ت ۱۱۹,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی بانوان

۱۱۷ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

۱۲جلسه بدنسازی آقایان

۱۸۹ خرید
پرداخت تنها ۱۱۰۵۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۰,۵۰۰ ت

۱۶ جلسه بدنسازی آقایان

۱۴۹ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

۲۴ جلسه بدنسازی آقایان

۱۱۳ خرید
پرداخت تنها ۱۴۴۵۰۰ تومان بجای ۱۷۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۱۷۰,۰۰۰ ت ۱۴۴,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۷,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۱۷۰
12 جلسه فت برن
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۱۶۰
12 جلسه زومبا
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۲۲۰

درباره سالن بدنسازی استایل

باشگاه بدنسازی استایل اصفهان یکی از بهترین باشگاههای بدنسازی اصفهان است که در فضایی به وسعت ۵۱۰ متر مربع همراه با کادری مجرب و پزشک تغذیه آ

اطلاعات تماس

۰۳۱۳۲۶۵۵۱۲۰
۰۹۱۲۴۷۱۱۸۶۳
اصفهان ، هشت بهشت غربی، چهارراه ملک، ابتدای ملک جنوبی، مجتمع پارسیان، طبقه زیرین

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تأسیسات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

بتاهای جدید

12 جلسه TRX بانوان(عصر)
15%
۲۱۰,۰۰۰ ت
۱۷۸,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۱۰۰
محلول ارگانیک بخور آب سرد
25%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۱۷:۳۹:۵۰
۵۰۰
%۱۵ تخفیف مارشال فرم باشگاه انرژی پلاس
15%
۹۹,۰۰۰ ت
۸۴,۱۵۰ ت
۰ ماه و ۱۰ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۰۱ روز + ۱۶:۳۹:۵۰
۱۵۰