من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > کلوپ ورزشی السا اصفهان ( اختصاصی بانوان)| من و شهر
۰ ۴۴۹۶

کلوپ ورزشی السا ( اختصاصی بانوان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

پیلاتس بانوان(روز فرد)

۱۲۱ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

ایروبیک بانوان

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۱۰۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۲,۰۰۰ ت

کیک بوکسینگ بانوان

۹۳ خرید
پرداخت تنها ۸۵۰۰۰ تومان بجای ۱۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۱۰۰,۰۰۰ ت ۸۵,۰۰۰ ت

بادی بیوتی بانوان

۱۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

فیتنس و چربی سوزی بانوان

۱۶۴ خرید
پرداخت تنها ۱۰۲۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۶ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۲,۰۰۰ ت

بتاهای جدید ۱۲۳

ادکلن زنانه London
50%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۱۱۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۱۲۰
آموزش سماع
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۳ روز + ۳:۴۵:۴۴
۷۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۱۷۰

اطلاعات تماس کلوپ ورزشی السا

۰۳۱ ۳۶۲۹ ۳۶۶۷
اصفهان ، بلوار شهدای صفه ، روبروی فروشگاه اتکا ، مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن ، کلوپ ورزشی السا

مشخصات عمومی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلوپ ورزشی السا

مشخصات عمومی
امکانات باشگاه فیتنس
خدمات باشگاه فیتنس
تأسیسات

لیست قیمت کلوپ ورزشی السا

لیست قیمت اشتراک

بتاهای جدید

%۲۰ تخفیف یوگا باشگاه بانوی آفتاب
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۹۰
%۱۵ تخفیف کار با دستگاه(بدنسازی) بانوان
15%
۲۸۰,۰۰۰ ت
۲۳۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۱۰۰
12 جلسه آمادگی جسمانی
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۱۲۰
25 % تخفیف ماساژ لاغری
20%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۱۲۰
12 جلسه بدنسازی بانوان(صبح)(فلاطوری)
20%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۲۰۰
16 جلسه بدنسازی بانوان
15%
۳۲۰,۰۰۰ ت
۲۷۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۹ روز + ۳:۴۵:۴۴
۲۰۰