من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان) | من و شهر
۰ ۳۷۵

باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

ماساژ لاغری ( بانوان)

۱۰۳ خرید
پرداخت تنها ۱۱۷۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۷,۰۰۰ ت

ماساژ ریلکسی( بانوان)

۹۲ خرید
پرداخت تنها ۱۱۷۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۷,۰۰۰ ت

ماساژ درمانی( بانوان)

۹۳ خرید
پرداخت تنها ۱۳۵۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۵,۰۰۰ ت

آموزش سماع

۵۹ خرید
پرداخت تنها ۱۸۷۰۰۰ تومان بجای ۲۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۲۰,۰۰۰ ت ۱۸۷,۰۰۰ ت

۱۲جلسه کار با دستگاه( بانوان)

۱۷۸ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه کار با دستگاه( بانوان)

۱۴۷ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۳ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۰۳ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس بانوان

۱۵۹ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن

۱۳۸ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه زومبا

۲۰۹ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۸ جلسه ایروبیک شاد

۱۶۳ خرید
پرداخت تنها ۲۱۲۵۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۵۰,۰۰۰ ت ۲۱۲,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه کراس فیت (بانوان)

۱۲۱ خرید
پرداخت تنها ۳۲۳۰۰۰ تومان بجای ۳۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۳۸۰,۰۰۰ ت ۳۲۳,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۳۲۳۰۰۰ تومان بجای ۳۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۹ عدد
۳۸۰,۰۰۰ ت ۳۲۳,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش سماع
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲۲:۲۲:۶
۷۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲۲:۲۲:۶
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲۲:۲۲:۶
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲۲:۲۲:۶
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲۲:۲۲:۶
۱۷۰
12 جلسه فت برن
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۸ روز + ۲۲:۲۲:۶
۱۶۰

درباره باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی سامی اختصاصی بانوان در اصفهان در سه طبقه مجزا ، اختصاصی کار با دستگاه، طبقه اختصاصی ورزش های هوازی، و طبقه مجزا ماساژ با خدمات و امکانات ویژه و با مدیریت خانم شهریاری عضو تیم ملی هندبال آماده ارائه خدمات به بانوان می باشد. جستجوی بهترین باشگاه بدنسازی بانوان در اصفهان با امکان ثبت نام اینترنتی در باشگاه ورزشی با

اطلاعات تماس

۰۳۱۳۲۶۰۶۷۶۱
اصفهان ، مشتاق دوم، ابتدای خیابان مهر، سمت راست

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تأسیسات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

بتاهای جدید

12 جلسه بدنسازی بانوان(عصر) پنج رمضان
20%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲۲:۲۲:۵
۴۰۰
24 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۵۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۸ روز + ۲۲:۲۲:۵
۱۰۰
ضدعفونی کننده دست
10%
۳۸,۵۰۰ ت
۳۴,۶۵۰ ت
۳ ماه و ۱۰۸ روز + ۲۲:۲۲:۵
۲۰۰۰
ادکلن مردانه First instinct
50%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۲۲:۲۲:۵
۵۰۰