من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن فیتنس > باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان) | من و شهر
۰ ۲۶۶

باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان)

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

ماساژ لاغری ( بانوان)

۱۰۳ خرید
پرداخت تنها ۱۱۷۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۷,۰۰۰ ت

ماساژ ریلکسی( بانوان)

۹۲ خرید
پرداخت تنها ۱۱۷۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۱۳۰,۰۰۰ ت ۱۱۷,۰۰۰ ت

ماساژ درمانی( بانوان)

۹۳ خرید
پرداخت تنها ۱۳۵۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۳۵,۰۰۰ ت

آموزش سماع

۵۲ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۸ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲جلسه کار با دستگاه( بانوان)

۱۷۸ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

۱۶ جلسه کار با دستگاه( بانوان)

۱۴۷ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۳۳ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۲۴ جلسه کار با دستگاه(بانوان)

۱۰۳ خرید
پرداخت تنها ۱۷۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۷ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه فیتنس بانوان

۱۵۱ خرید
پرداخت تنها ۱۴۴۵۰۰ تومان بجای ۱۷۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۷۰,۰۰۰ ت ۱۴۴,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه فت برن

۱۳۸ خرید
پرداخت تنها ۱۳۶۰۰۰ تومان بجای ۱۶۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۱۶۰,۰۰۰ ت ۱۳۶,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه زومبا

۲۰۱ خرید
پرداخت تنها ۱۵۳۰۰۰ تومان بجای ۱۸۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۱۹ عدد
۱۸۰,۰۰۰ ت ۱۵۳,۰۰۰ ت

۸ جلسه ایروبیک شاد

۱۵۳ خرید
پرداخت تنها ۱۸۷۰۰۰ تومان بجای ۲۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۷ عدد
۲۲۰,۰۰۰ ت ۱۸۷,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه کراس فیت (بانوان)

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۲۹۷۰۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۲۹۷,۵۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۲۹۷۰۰۰ تومان بجای ۳۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳۵۰,۰۰۰ ت ۲۹۷,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش سماع
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۸ روز + ۱۲:۸:۳۹
۷۰
12جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۲۰۰
16 جلسه کار با دستگاه( بانوان)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۱۸۰
24 جلسه کار با دستگاه(بانوان)
15%
۲۰۰,۰۰۰ ت
۱۷۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۱۲۰
12 جلسه فیتنس
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۱۷۰
12 جلسه فت برن
15%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۳۶,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۱۶۰

درباره باشگاه بدنسازی سامی(اختصاصی بانوان)

باشگاه بدنسازی سامی اختصاصی بانوان در اصفهان در سه طبقه مجزا ، اختصاصی کار با دستگاه، طبقه اختصاصی ورزش های هوازی، و طبقه مجزا ماساژ با خدمات و امکانات ویژه و با مدیریت خانم شهریاری عضو تیم ملی هندبال آماده ارائه خدمات به بانوان می باشد. جستجوی بهترین باشگاه بدنسازی بانوان در اصفهان با امکان ثبت نام اینترنتی در باشگاه ورزشی با

اطلاعات تماس

۰۳۱۳۲۶۰۶۷۶۱
اصفهان ، مشتاق دوم، ابتدای خیابان مهر، سمت راست

مشخصات عمومی

خدمات

امکانات

تأسیسات

تجهیزات

تعرفه باشگاه

بتاهای جدید

%25 تخفیف باشگاه بدنسازی تن پویان بانوان
20%
۱۴۰,۰۰۰ ت
۱۱۲,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۴۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۱۸۰,۰۰۰ ت
۱۵۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۱۲۰
کیک بوکسینگ
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۴ روز + ۱۳:۸:۳۹
۱۳۰
%15 تخفیف کیک بوکسینگ بانوان
15%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۱۲:۸:۳۹
۱۲۰