من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن‌بولینگ‌و‌بیلیارد > بولینگ جی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۱۰۹

بولینگ جی

سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۱۷۸ خرید
پرداخت تنها ۱۰۸۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰تومان
10%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۸,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۶۳۰۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۶۳,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) شنبه تا چهارشنبه

۲۷۲ خرید
پرداخت تنها ۵۸۱۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۵۸,۱۰۰ ت

بولینگ جی(یک ساعت)شنبه تا چهارشنبه

۴۶۴ خرید
پرداخت تنها ۹۹۶۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۳۶ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۹۹,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

%15 تخفیف بیلیارد ایت بال
15%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۷,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۲ روز + ۲۲:۴:۹
۲۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۸,۱۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۱:۴:۹
۳۰۰
%20تخفیف اسنوکر(8 صبح تا 17)
20%
۳۰,۰۰۰ ت
۲۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۴:۹
۱۵۰
%20 تخفیف بیلیارد آفاق
20%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۴:۹
۱۵۰

اطلاعات تماس بولینگ جی

۰۳۱ ۳۵۲۳ ۹۵۰۰
اصفهان ، خیابان جی ، بعد از خیابان شهروند ، حدفاصل خیابان شهروند و اتوبان آقابابایی ، بولینگ جی

خدمات و امکانات بولینگ جی

مشخصات

لیست قیمت بولینگ جی

لیست قیمت اشتراک

برای اطلاعات بیشتر با بولینگ جی تماس حاصل شود

بتاهای جدید

بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۱:۴:۹
۲۰۰
%20 تخفیف اسنوکر
20%
۲۹,۰۰۰ ت
۲۳,۲۰۰ ت
۲ ماه و ۷۲ روز + ۲۲:۴:۹
۱۵۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۸,۱۰۰ ت
۰ ماه و ۲۹ روز + ۲۱:۴:۹
۳۰۰
هیجان و شادی با بیش از 10 بازی
20%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۷۲ روز + ۲۲:۴:۹
۲۵۰
%20تخفیف اسنوکر(8 صبح تا 17)
20%
۳۰,۰۰۰ ت
۲۴,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۴:۹
۱۵۰
%20 تخفیف بیلیارد آفاق
20%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۶۰ روز + ۲۱:۴:۹
۱۵۰