من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن‌بولینگ‌و‌بیلیارد > بولینگ جی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۳۲۵

بولینگ جی

سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۱۹۱ خرید
پرداخت تنها ۱۰۸۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰تومان
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۸,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۱۳۷ خرید
پرداخت تنها ۶۳۰۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۳ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۶۳,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) شنبه تا چهارشنبه

۲۷۲ خرید
پرداخت تنها ۵۸۱۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۲۸ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۵۸,۱۰۰ ت

بولینگ جی(یک ساعت)شنبه تا چهارشنبه

۴۶۴ خرید
پرداخت تنها ۹۹۶۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۳۶ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۹۹,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۸,۱۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۱۱:۷:۳۳
۳۰۰
بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
10%
۷۰,۰۰۰ ت
۶۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۱۰:۷:۳۳
۱۵۰
%20 تخفیف اسنوکر
20%
۲۹,۰۰۰ ت
۲۳,۲۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۱:۷:۳۳
۱۵۰
ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
22%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۰,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۱۰:۷:۳۳
۱۰۰۰
ضدعفونی کننده دست
22%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۰,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۱۰:۷:۳۳
۱۰۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۹,۶۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۱۱:۷:۳۳
۵۰۰

اطلاعات تماس بولینگ جی

۰۳۱ ۳۵۲۳ ۹۵۰۰
اصفهان ، خیابان جی ، بعد از خیابان شهروند ، حدفاصل خیابان شهروند و اتوبان آقابابایی ، بولینگ جی

خدمات و امکانات بولینگ جی

مشخصات

لیست قیمت بولینگ جی

لیست قیمت اشتراک

برای اطلاعات بیشتر با بولینگ جی تماس حاصل شود

بتاهای جدید

%15 تخفیف بیلیارد ایت بال
15%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۵ روز + ۱۱:۷:۳۲
۲۰۰
ضدعفونی کننده دست
22%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۰,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۱۰:۷:۳۲
۱۰۰۰
بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
10%
۷۰,۰۰۰ ت
۶۳,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۱۰:۷:۳۲
۱۵۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۸,۱۰۰ ت
۰ ماه و ۱۴ روز + ۱۱:۷:۳۲
۳۰۰
ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
22%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۰,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۵۵ روز + ۱۰:۷:۳۲
۱۰۰۰