من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > باشگاه‌ بولینگ ‌و ‌بیلیارد > بولینگ جی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۴۷۲

بولینگ جی

سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان سالن بولینگ جی اصفهان من و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۲۰۲ خرید
پرداخت تنها ۱۰۸۰۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰تومان
10%
باقی مانده: ۱۸ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۱۰۸,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۶۳۰۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۶۳,۰۰۰ ت

بولینگ جی(نیم ساعت) شنبه تا چهارشنبه

۲۷۸ خرید
پرداخت تنها ۵۸۱۰۰ تومان بجای ۷۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۷۰,۰۰۰ ت ۵۸,۱۰۰ ت

بولینگ جی(یک ساعت)شنبه تا چهارشنبه

۴۷۹ خرید
پرداخت تنها ۹۹۶۰۰ تومان بجای ۱۲۰۰۰۰ تومان
17%
باقی مانده: ۲۱ عدد
۱۲۰,۰۰۰ ت ۹۹,۶۰۰ ت

بتاهای جدید

ضدعفونی کننده ( 1 لیتری)
10%
۵۳,۰۰۰ ت
۴۷,۷۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۱:۱:۵۲
۲۰۰۰
ضدعفونی کننده (100 سی سی)
10%
۱۹,۰۰۰ ت
۱۷,۱۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۱:۱:۵۲
۲۰۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۹,۶۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۱:۱:۵۲
۵۰۰
بولینگ پردیس(یک ساعت)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱:۱:۵۲
۵۰۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۸,۱۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۱:۱:۵۲
۳۰۰

اطلاعات تماس بولینگ جی

۰۳۱ ۳۵۲۳ ۹۵۰۰
اصفهان ، خیابان جی ، بعد از خیابان شهروند ، حدفاصل خیابان شهروند و اتوبان آقابابایی ، بولینگ جی

خدمات و امکانات بولینگ جی

مشخصات

لیست قیمت بولینگ جی

لیست قیمت اشتراک

برای اطلاعات بیشتر با بولینگ جی تماس حاصل شود

بتاهای جدید

بولینگ جی(یک ساعت) پنج شنبه و ایام تعطیل
10%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱۰۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۴ روز + ۱:۱:۵۲
۲۲۰
ضدعفونی کننده ( 1 لیتری)
10%
۵۳,۰۰۰ ت
۴۷,۷۰۰ ت
۲ ماه و ۶۴ روز + ۱:۱:۵۲
۲۰۰۰
بولینگ پردیس(نیم ساعت)
15%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۵,۲۵۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱:۱:۵۲
۵۵۰
%25 تخفیف بولینگ خانوادگی جی
17%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۸,۱۰۰ ت
۱ ماه و ۵۳ روز + ۱:۱:۵۲
۳۰۰
بولینگ پردیس(یک ساعت)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۳ روز + ۱:۱:۵۲
۵۰۰