من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت گلف استان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۳۷

هیأت گلف اصفهان

هیأت گلف اصفهانهیأت گلف اصفهان

اطلاعات تماس هیأت گلف اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۵۱۱۳
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات گلف استان اصفهان
http://manoshahr.ir/golf-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت گلف اصفهان

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات