من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت ورزش های ناشنوایان استان اصفهان | من و شهر
۰ ۷۰۶

هیأت ناشنوایان اصفهان

هیأت ناشنوایان اصفهانهیأت ناشنوایان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت ناشنوایان اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۴ ۰۹۹۶
اصفهان ،خیابان چهارباغ پایین ،چهارراه تختی ،مجموعه ورزشی تختی ،هیات ورزش های ناشنوایان استان اصفهان
http://manoshahr.ir/deaf-sports-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت ناشنوایان اصفهان

مشخصات