من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۹۹

هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان اصفهان

هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان اصفهان هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان اصفهان

۰۳۱ ۳۶۴۱ ۳۷۵۵
اصفهان ،چهارراه آپادانا ،ابتدای خیابان پانزده خرداد (آپادانا دوم) ،سازمان بهزیستی استان اصفهان ،هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان اصفهان
http://manoshahr.ir/blind-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان اصفهان

مشخصات