من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت قایقرانی استان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۹۹

هیأت قایقرانی اصفهان

هیئت قایقرانی استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت قایقرانی اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۴ ۰۲۸۰
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات قایقرانی استان اصفهان
http://manoshahr.ir/rowing-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت قایقرانی اصفهان

مشخصات