من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان | من و شهر
۰ ۶۷۷

هیأت ورزش های جانبازان و معلولین اصفهان

هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت ورزش های جانبازان و معلولین اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۳۶۵۶
اصفهان ،خیابان آیت الله طیب ،نبش کوچه ۱۱ ،هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان
http://manoshahr.ir/parasport-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت ورزش های جانبازان و معلولین اصفهان

مشخصات