من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت اسکیت استان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۴۲

هیأت اسکیت اصفهان

هیئت اسکیت استان اصفهانهیئت اسکیت استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت اسکیت اصفهان

۰۳۱ ۳۵۳۵ ۳۴۵۴
۰۳۱ ۳۵۳۵ ۳۴۵۳
اصفهان ، بلوار ارغوانیه ، جنب بلوار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ، مجموعه ورزشی آزادی خوراسگان ، هیات اسکیت استان اصفهان
http://manoshahr.ir/skate-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت اسکیت اصفهان

مشخصات