من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت اسکی استان اصفهان | من و شهر
۰ ۷۹۰

هیأت اسکی اصفهان

هیئت اسکی استان اصفهانهیئت اسکی استان اصفهانهیئت اسکی استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت اسکی اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۳ ۹۷۹۸
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات اسکی استان اصفهان
http://manoshahr.ir/ski-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت اسکی اصفهان

مشخصات