من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت ورزش سه گانه استان اصفهان | من و شهر
۰ ۶۶۶

هیأت سه گانه اصفهان

هیئت ورزش سه گانه استان اصفهانهیئت ورزش سه گانه استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت سه گانه اصفهان

۰۳۱ ۳۶۶۴ ۴۴۵۲
اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، مجتمع اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۳ ، باشگاه فرهنگی ورزشی ریف ، هیات ورزش سه گانه استان اصفهان
http://manoshahr.ir/triathlon-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت سه گانه اصفهان

مشخصات