من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان | من و شهر
۰ ۷۶۶

هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی اصفهان

هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی اصفهانهیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی اصفهان

اطلاعات تماس هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی اصفهان

۰۳۱ ۳۲۳۰ ۲۷۵۷
اصفهان ،خیابان جی ،خیابان لاهور ،مجموعه ورزشی پیروزی ،هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان
http://manoshahr.ir/roosta-sport-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی اصفهان

مشخصات