من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت بوکس استان اصفهان | من و شهر
۰ ۳۴۱۶

هیأت بوکس اصفهان

هیئت بوکس استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت بوکس اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۲۴۰۳
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات بوکس استان اصفهان
http://manoshahr.ir/boxing-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت بوکس اصفهان

مشخصات