من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت ورزشهای همگانی استان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۴۵

هیأت ورزشهای همگانی اصفهان

هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهانهیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت ورزشهای همگانی اصفهان

۰۳۱ ۳۶۲۵ ۹۹۸۹
اصفهان ، میدان آزادی (دروازه شیراز) ، ابتدای خیابان دانشگاه ، مجموعه ورزشی انقلاب ، هیات ورزش های همگانی استان اصفهان
http://manoshahr.ir/sport-for-all-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت ورزشهای همگانی اصفهان

مشخصات