من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت بدمینتون استان اصفهان | من و شهر
۰ ۶۹۴

هیأت بدمینتون اصفهان

هیئت بدمینتون اصفهانهیئت بدمینتون اصفهان

اطلاعات تماس هیأت بدمینتون اصفهان

۰۹۱۳ ۳۱۵ ۴۸۴۴
۰۳۱ ۳۲۲۲ ۲۲۶۹
اصفهان ،خیابان باغ گلدسته ،کوچه شهید آزرم (شماره ۸) ،مجموعه ورزشی شهید سجادی ، هیات بدمینتون اصفهان
http://manoshahr.ir/badminton-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت بدمینتون اصفهان

مشخصات