من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت اسکواش استان اصفهان | من و شهر
۰ ۹۰۹

هیأت اسکواش اصفهان

هیئت اسکواش استان اصفهانهیئت اسکواش استان اصفهانهیئت اسکواش استان اصفهان

اطلاعات تماس هیأت اسکواش اصفهان

۰۳۱ ۳۲۶۶ ۰۹۷۰
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، کوچه مسجدالکریم ، مجموعه ورزشی شهید نصر ، هیات اسکواش استان اصفهان
http://manoshahr.ir/squash-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت اسکواش اصفهان

مشخصات