من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > هیأت ورزشی > هیأت وزنه برداری استان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۲۷

هیأت وزنه برداری اصفهان

هیئت وزنه برداری اصفهانهیئت وزنه برداری اصفهان

اطلاعات تماس هیأت وزنه برداری اصفهان

۰۳۱ ۳۴۳۴ ۷۱۰۲
۰۳۱ ۳۴۳۴ ۷۱۰۱
اصفهان ، ملک شهر ، انتهای خیابان ۱۷ شهریور ، خانه وزنه برداری استان اصفهان ، هیات وزنه برداری استان اصفهان
http://manoshahr.ir/weightlifting-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت وزنه برداری اصفهان

مشخصات