من و شهر > لوکال > اصفهان > سالن تیراندازی مجموعه ورزشی امین اصفهان | من و شهر
۰ ۶۰۸۱

سالن تیراندازی مجموعه ورزشی امین

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن تیراندازی مجموعه ورزشی امین

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۷۱۱۱
اصفهان،خیابان آزادگان ، روبروی مقبره بانو امین ، مجموعه ورزشی امین
http://manoshahr.ir/amin-complex-archery
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تیراندازی مجموعه ورزشی امین

مشخصات-امکانات

لیست قیمت سالن تیراندازی مجموعه ورزشی امین

لیست قیمت اشتراک