من و شهر > لوکال > اصفهان > آرایشگاه زنانه پرسا اصفهان | من و شهر
۰ ۸۲۵

آموزشگاه و آرایشگاه زنانه پرسا

آرایشگاه زنانه پرساآرایشگاه زنانه پرسا

اطلاعات تماس آرایشگاه زنانه پرسا

۰۹۱۳ ۹۰۱ ۵۴۷۴
۰۳۱ ۳۴۵۲ ۱۷۳۲
اصفهان، خیابان کاوه، خیابان فلاطوری، خیابان اشراق به سمت چمران، کوچه ۱۷، مجتمع اداری پرسا ،واحد ۴
http://manoshahr.ir/parsa
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات آرایشگاه زنانه پرسا

خدمات