من و شهر > لوکال > اصفهان > دی جی مرداس | من و شهر
۰ ۹۵۵

دی جی مرداس

من و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%35 تخفیف پکیج زیبایی عقد
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۷:۴۵:۲۲
۱۰۰
%3۵ تخفیف پدیکور با کوکتل درمانی
35%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۲,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۷:۴۵:۲۲
۱۰۰
%3۵ تخفیف رنگ مو بلند
35%
۸۵,۰۰۰ ت
۵۵,۲۵۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۷:۴۵:۲۲
۱۰۰
%35 تخفیف رنگ مو کوتاه
35%
۴۵,۰۰۰ ت
۲۹,۲۵۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۷:۴۵:۲۲
۱۰۰
%35 تخفیف رنگ مو متوسط
35%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۲,۲۵۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۷:۴۵:۲۲
۱۰۰
%35 تخفیف اصلاح و ابرو بانوان
35%
۲۵,۰۰۰ ت
۱۶,۲۵۰ ت
۱ ماه و ۵۴ روز + ۷:۴۵:۲۲
۱۰۰

درباره دی جی مرداس

مجهز به : سیستم صوت حرفه ای سیستم نور حرفه ای بادکنک آرایی آتش بازی( راهرو آتش سرد، توپ هوایی و...)


اطلاعات تماس دی جی مرداس

۰۹۳۷ ۶۶۵ ۴۲۳۰
اصفهان ، ملک شهر ، دی جی مرداس

مشخصات عمومی

خدمات