من و شهر > لوکال > اصفهان > دی جی مرداس | من و شهر
۰ ۸۰۷

دی جی مرداس

من و شهرمن و شهر

درباره دی جی مرداس

مجهز به : سیستم صوت حرفه ای سیستم نور حرفه ای بادکنک آرایی آتش بازی( راهرو آتش سرد، توپ هوایی و...)


اطلاعات تماس دی جی مرداس

۰۹۳۷ ۶۶۵ ۴۲۳۰
اصفهان ، ملک شهر ، دی جی مرداس
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

Icon

Icon

خدمات