من و شهر > لوکال > اصفهان > سالن های دیگر > خانه اسکیت - شعبه سیتی سنتر - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۸۲۹

خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

خانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنتر
نمایش عکس

بتاهای جدید

16 جلسه بدنسازی باشگاه زیتون
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۲۰
%۲۰ تخفیف چربی سوزی بانوان
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۵۰
۱۲ جلسه چربی سوزی( تایم عصر)
12%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۵۰
12 جلسه TRX( تایم صبح)
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۲۰
%20 تخفیف پیلاتس
20%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۱۰۴,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۰۰
%25 تخفیف اصلاح سر(کوتاهی مو)
30%
۳۰,۰۰۰ ت
۲۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۳ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۵۰

اطلاعات تماس خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

۰۹۱۳ ۰۹۴ ۲۱۱۶
۰۳۱ ۳۶۵۵ ۰۲۱۶
اصفهان ، سپاهان شهر ، سیتی سنتر، طبقه اول، کنار فروشگاه reebok ، خانه اسکیت سیتی سنتر

خدمات و امکانات خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

مشخصات-امکانات

لیست قیمت خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

شعبات

بتاهای جدید

%25 تخفیف مانیکور
25%
۲۵,۰۰۰ ت
۱۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۹۰
%50 تخفیف ماساژ ریلکسی
50%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۵۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۳ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۱۰
%25 تخفیف رنگ مو متوسط
25%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۲۰
%25 تخفیف ماساژ روسی
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۰۰
%3۵ تخفیف ماساژ ریلکسی
35%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۱۱۰
%۲5 تخفیف فت برن باشگاه بانوی آفتاب
20%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۸۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۲ روز + ۰:۴۴:۴۳
۸۰
من و شهر
من و شهر