من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی نوین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۵۸۹

کلینیک فیزیوتراپی نوین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی نوین

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۸۵۷۴
اصفهان ، خیابان طیب ، نرسیده به پمپ بنزین ، بن بست مهدوی ، ساختمان آرمان ، طبقه همکف ، بخش مرکزی ، واحد ۱۰۵
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی نوین

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات