من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی فاطمیه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۷۵

کلینیک فیزیوتراپی فاطمیه

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی فاطمیه

۰۳۱ ۳۳۷۱ ۴۴۴
اصفهان ، خیابان فروغی ، روبروی مدرسه صفا کار
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی فاطمیه

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات