من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی مرکزی - شعبه ی رهنان - اصفهان | من و شهر
۰ ۷۸۱

کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی رهنان

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی رهنان

۰۳۱ ۳۷۳۸ ۳۵۹۸
اصفهان ، رهنان ، خیابان ابوذر ، جنب بانک کوثر ، نرسیده به بانک ملی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی مرکزی | شعبه ی رهنان

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات