من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی سید الشهدا اصفهان | من و شهر
۰ ۶۲۵

کلینیک فیزیوتراپی سید الشهدا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی سید الشهدا

۰۳۱ ۳۵۲۴ ۴۹۶۲
۰۳۱ ۳۵۲۴ ۴۹۶۱
اصفهان ، خوراسگان ، خیابان جی ، نبش سه راه شهید رجایی ، ساختمان نخل
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی سید الشهدا

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات