من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی سپهر اصفهان | من و شهر
۰ ۸۵۶

کلینیک فیزیوتراپی سپهر

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی سپهر

۰۳۱ ۳۲۲۸ ۲۶۹۷
اصفهان ، خیابان سروش ، بعد از آل خجند ، طبقه دوم ساختمان امام موسی بن جعفر
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی سپهر

روش های درمان
مشخصات و امکانات
زمینه های فعالیت