من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی لطیف اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۸۱

کلینیک فیزیوتراپی لطیف

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی لطیف

۰۳۱ ۳۳۳۸ ۷۴۲۴
اصفهان ، میدان دروازه تهران ، حدفاصل خیابان رباط و خیابان فروغی ، ابتدای کوچه شهید شهبازی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی لطیف

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات