من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی نیکان اصفهان | من و شهر
۰ ۵۷۷

کلینیک فیزیوتراپی نیکان

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی نیکان

۰۳۱ ۳۴۵۲ ۷۶۷۱
اصفهان ، بلوار کاوه ، خیابان گلستان، نبش کوچه ۱۱
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی نیکان

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات