من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی آزادی اصفهان | من و شهر
۰ ۷۹۹

کلینیک فیزیوتراپی آزادی

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی آزادی

اصفهان، خیابان آزادی ، مقابل برج مرداویج
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی آزادی

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات