من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی خاتم النبیا اصفهان | من و شهر
۰ ۳۹۸

کلینیک فیزیوتراپی خاتم النبیا

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی خاتم النبیا

۰۳۱ ۳۶۲۴ ۸۰۷۴
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، چهارراه شریعتی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی خاتم النبیا

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات