من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی مهر صادق اصفهان | من و شهر
۰ ۹۰۴

کلینیک فیزیوتراپی مهر صادق

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی مهر صادق

۰۳۱ ۳۵۶۷ ۸۴۵۶
اصفهان ،خیابان عسگریه اول ، بن بست ۲۸
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی مهر صادق

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات