من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی صفه اصفهان | من و شهر
۱ ۰

کلینیک فیزیوتراپی صفه

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی صفه

۰۳۱ ۳۲۳۵ ۲۸۹۸
اصفهان ، خیابان طیب ، کوچه سرلت ، مرکز پزشکی جم
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی صفه

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات