من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی حضرت ابوافضل اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۶

کلینیک فیزیوتراپی حضرت ابوافضل

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی حضرت ابوافضل

۰۳۱ ۳۶۶۱ ۱۴۶۵
اصفهان ، خیابان سعادت آباد ، خیابان مصلی ، مقابل سیلو
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی حضرت ابوافضل

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات