من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی تن آرام اصفهان | من و شهر
۰ ۷۷۰

کلینیک فیزیوتراپی تن آرام

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی تن آرام

۰۳۱ ۳۷۷۷ ۲۴۵۸
اصفهان ، ابتدای خیابان سهرودی ، کوچه شهید ترکی ، مجتمع الهیه ، واحد ۲
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی تن آرام

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات