من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی بوعلی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۶۱

کلینیک فیزیوتراپی بوعلی

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی بوعلی

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۹۴۱۱
اصفهان ، خیابان آمادگاه ، کوچه گلدسته
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی بوعلی

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات