من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی بهبود
۰ ۴۹۰

کلینیک فیزیوتراپی بهبود

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی بهبود

۰۳۱ ۳۲۳۴ ۸۳۲۷
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بن بست بامداد ، ساختمان سپهر ، طبقه همکف
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی بهبود

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات