من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی بهار اصفهان | من و شهر
۰ ۶۸۶

کلینیک فیزیوتراپی بهار

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۶۰
%63 تخفیف استخر آقایان
63%
۴۰,۰۰۰ ت
۱۴,۸۰۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۱۰۰
لیزر پر توان( یک جلسه)
20%
۹۸,۶۰۰ ت
۷۸,۸۸۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۱۰۰
%۱۵ تخفیف ماساژ روسی
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۱۰۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۵۵
فیزیوتراپی در منزل( یک عضو)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۵۵

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی بهار

۰۳۱ ۳۶۸۰ ۱۰۰۷
اصفهان ، بهارستان ، خیابان الفت شرقی ، پلاک ۶۹۴

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی بهار

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

شاک ویو(درمان دردهای عضلانی)
25%
۱۱۲,۴۵۰ ت
۸۴,۳۳۸ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۱۰۰
لیزر پر توان( یک جلسه)
20%
۹۸,۶۰۰ ت
۷۸,۸۸۰ ت
۱ ماه و ۴۶ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۱۰۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۶۰
%۱۵ تخفیف ماساژ روسی
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۱۰۰
%3۵ تخفیف ماساژ ریلکسی
35%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۷۵
فیزیوتراپی در منزل( یک عضو)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۱ روز + ۲۲:۴۷:۳۸
۵۵