من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی بهار اصفهان | من و شهر
۰ ۸۸۹

کلینیک فیزیوتراپی بهار

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

سونای نمک درمانی داغ
30%
۸۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۱۶:۱۵:۳۹
۱۱۰
%۲۰ تخفیف لیزر پا
20%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۱۶:۱۵:۳۹
۲۵۰
%۲۰ تخفیف لیزر صورت
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۱۶:۱۵:۳۹
۲۰۰
%40 تخفیف بادکش گرم
20%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۸۰,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۹ روز + ۱۵:۱۵:۳۹
۲۲۰
%65 تخفیف کویتیشن لاغری
20%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۴۰,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۹ روز + ۱۵:۱۵:۳۹
۳۲۰
مانیکور
40%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۲,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۹ روز + ۱۵:۱۵:۳۹
۱۲۰

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی بهار

۰۳۱ ۳۶۸۰ ۱۰۰۷
اصفهان ، بهارستان ، خیابان الفت شرقی ، پلاک ۶۹۴

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی بهار

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

%۲۰ تخفیف لیزر شکم
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۱۶:۱۵:۳۹
۱۳۰
%۲۰ تخفیف لیزر صورت
20%
۶۰,۰۰۰ ت
۴۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۱۶:۱۵:۳۹
۲۰۰
%۲۰ تخفیف لیزر پا
20%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۲۸,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۱۶:۱۵:۳۹
۲۵۰
ضدعفونی کننده دست
20%
۶۴,۰۰۰ ت
۵۱,۲۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۱۵:۱۵:۳۹
۵۰۰
%۲۰ تخفیف لیزر دست
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۹ روز + ۱۶:۱۵:۳۹
۲۰۰
%40 تخفیف بادکش گرم
20%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۲۸۰,۰۰۰ ت
۴ ماه و ۱۳۹ روز + ۱۵:۱۵:۳۹
۲۲۰