من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی امداد اصفهان | من و شهر
۰ ۳۷۲

کلینیک فیزیوتراپی امداد

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی امداد

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۶۳۴۶
اصفهان ، فلکه فلسطین ، ابتدای خیابان فلسطین ، رو به روی آکادمی زبان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی امداد

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات