من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینک فیزیوتراپی پارسا اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۶

کلینک فیزیوتراپی پارسا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

اطلاعات تماس کلینک فیزیوتراپی پارسا

۰۳۳ ۴۲۶۲ ۳۶۰۲
فولاد شهر ، خیابان شهید طالقانی ، روبه روی آزمایشگاه سینا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینک فیزیوتراپی پارسا

روش های درمان
مشخصات و امکانات
زمینه های فعالیت

بتاهای جدید