من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی دکتر فرخانی اصفهان | من و شهر
۰ ۲۴۰۵

کلینیک فیزیوتراپی دکتر فرخانی

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی دکتر فرخانی

۰۳۱ ۳۲۳۳ ۰۳۸۲
۰۳۱ ۳۲۳۶ ۷۴۶۵
اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهاراه قصر ، روبه روی بانک ملت ، مجتمع پزشکی قصر
http://manoshahr.ir/dr-farkhani
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی دکتر فرخانی

روش های درمان
زمینه های فعالیت
مشخصات و امکانات