من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی سالار اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۰۳

کلینیک فیزیوتراپی سالار

من و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی سالار

۰۳۱ ۳۶۷۰ ۱۰۷۷
اصفهان ، ابتدای خیابان هزارجریب ، مجتمع پزشکی سپهر ، فیزیوتراپی سالار
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی سالار

روش های درمان
مشخصات و امکانات