من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک فیزیوتراپی > کلینیک فیزیوتراپی سالار اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۰۳

کلینیک فیزیوتراپی سالار

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک فیزیوتراپی سالار

۰۳۱ ۳۶۷۰ ۱۰۷۷
اصفهان، ابتدای خیابان هزارجریب، مجتمع پزشکی سپهر، فیزیوتراپی سالار،طبقه اول
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک فیزیوتراپی سالار

روش های درمان
مشخصات و امکانات