من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > داروخانه > داروخانه شبانه روزی آموزشی سجاد اصفهان | من و شهر
۰ ۸۰۳۹

داروخانه شبانه روزی آموزشی سجاد

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۵۰۴,۰۰۰ ت
۴۲۸,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۹:۲:۱۱
۱۸۰
ضدعفونی کننده سطوح ( 1 لیتری)
22%
۶۵,۰۰۰ ت
۵۰,۷۰۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۹:۲:۱۱
۱۰۰۰
ادکلن مردانه First instinct
50%
۷۰۰,۰۰۰ ت
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳ ماه و ۹۷ روز + ۹:۲:۱۱
۵۰۰
24 جلسه بدنسازی آقایان
15%
۱۷۰,۰۰۰ ت
۱۴۴,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۹:۲:۱۱
۱۳۰
%۱۵ تخفیف بدنسازی باشگاه جهان نما
15%
۲۵۰,۰۰۰ ت
۲۱۲,۵۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۹:۲:۱۱
۱۶۰

اطلاعات تماس داروخانه شبانه روزی آموزشی سجاد

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۱۱۴۱
اصفهان ، خیابان استانداری ، کوچه بیمارستان نور علی اصفر ، داروخانه شبانه روزی آموزشی سجاد

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات داروخانه شبانه روزی آموزشی سجاد

مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

%۳6 تخفیف لیزر موهای روی بینی
36%
۲۰,۰۰۰ ت
۱۲,۸۰۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۹:۲:۱۱
۱۵۰
%20 تخفیف لیزر فول بادی
20%
۴۵۰,۰۰۰ ت
۳۶۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۸ روز + ۹:۲:۱۱
۲۲۰
لیزر موهای زائد پا (بانوان)
20%
۱۶۰,۰۰۰ ت
۱۲۸,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۹:۲:۱۱
۲۰۰
24 جلسه بدنسازی بانوان(عصر)
15%
۵۰۴,۰۰۰ ت
۴۲۸,۴۰۰ ت
۲ ماه و ۶۸ روز + ۹:۲:۱۱
۱۸۰
لیزر موهای زائد زیر بغل
20%
۷۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۶۹ روز + ۹:۲:۱۱
۲۰۰